Missie en waarden

Missie en visie

De wereld van accountancy en fiscaliteit komt meer en meer in een consolidatiefase terecht, waarbij alleen de grotere kantoren hun plaats in de markt kunnen veroveren en handhaven.

Accountants & Belastingconsulenten Leys Rudi staat voor een performant team met een ruim netwerk dat zich inzet om klantgericht ondernemers en organisaties te bedienen met snelheid, flexibiliteit maar vooral accuraatheid. De onafhankelijkheid maakt van hen de kwalitatieve partner op het gebied van administratie, boekhouding en fiscaliteit.

Het persoonlijk contact gekoppeld aan een open aanpak positioneert Accountants & Belastingconsulenten Leys Rudi als een echte ondernemingscoach. Zij handelen als een vertrouwenspersoon die met respect voor de klant, een eerlijk constructief kritisch beeld geeft van hun activiteit.

Daar Accountants & Belastingconsulenten Leys Rudi bedrijfsondersteunend werkt mét een sterk kwalitatief resultaat hebben zij dan ook een goede reputatie opgebouwd. Hun ongebonden imago is verspreid zowel bij ondernemers als in de arbeidsmarkt. Medewerkers kunnen er zich persoonlijk ontplooien in een stabiele en goed uitgeruste werkomgeving. Daarbij worden zij actief betrokken bij het bepalen van doelstellingen en beleid.

Accountants & Belastingconsulenten Leys Rudi vormt een degelijk gespecialiseerd team dat doelgericht meedenkt met zijn klanten. Voor het cliënteel betekent deze aanpak op maat: objectief inzicht, optimalisatie, continuïteit en uiteindelijk een hoger performant resultaat.

Waarden

Eerlijkheid

Openheid in de relatie met de klant.
Rechtlijnig t.o.v. klanten en medewerkers.
Zeggen tegen elkaar wat je wil zeggen (met respect)
Openheid, als er iets is.

Kwaliteit

Dat duwtje extra: performanter, attenter, pro actief/vooruitziend inspelen op wat komen zal.
Het afleveren van verzorgd werk, correct, juistheid, stiptheid.
Goed gebruik van de kennis en deze ook doorgeven.
Gemaakte afspraken met de klant nakomen.

Teamwork

Kennis delen, problemen samen oplossen.
Een dossier van elkaar overnemen.
Elkaar aanvullen, elk met zijn eigen kanten/gaven.
Ongedwongen en naar het gezamenlijk doel.

Respect

Fierheid over wat ieder van de collega's kan en wat opgebouwd is.
Respect voor elkaars mening, respect voor elkaars werk.
Iedereen aanvaarden zoals hij is, met zijn talenten en gebreken.
Niet iedereen kan alles, je kunt niet alles weten of kunnen.
Andere opinies aanvaarden en aanhoren.

Bedrijfscultuur

Samenwerkingsgericht

Projectmanagement.
Doorgedreven delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar individu en team.
Teamwork en samenwerking.
Elkaar graag hebben, helpen en het een plezier vinden om elkaars collega te zijn & zo samen te werken.
Groepsbelang komt voorop.

Zelf-ontplooiing

Waardering voor creativiteit, voor kwaliteit boven kwantiteit.
Aanmoediging tot persoonlijke ontwikkeling.
Diep respect voor professionele expertise.
Hoge professionele kwaliteit.
Aanmoediging om plezier in het werk te hebben.
Steun bij het oppakken van nieuwe, interessante werkzaamheden.
Permanente vorming en opleiding.