Mijn werknemer komt regelmatig te laat, wat nu?

22 May 2019

Een werknemer die meer te laat komt dan op tijd is nooit fijn, maar kan daarnaast ook de werking van de dienst ernstig verstoren. Vaak is het voor de werkgever moeilijk om dit op een gepaste manier aan te kaarten bij de werknemer.

Het is belangrijk dat de werknemer gewezen wordt op het feit dat het respecteren van de werkuren deel uitmaakt van het arbeidscontract. Het naleven van deze uren kunnen op bepaalde diensten of voor sommige functies van zeer groot belang zijn. Een eerste stap om dit duidelijk te maken kan een algemene mededing zijn die aan alle werknemers gericht is waarin men benadrukt wat de gevolgen kunnen zijn voor de werking van het bedrijf.

Indien dit geen oplossing biedt is het aangewezen een eerste mondelinge verwittiging te geven. Voor de meeste werknemers zal dit voldoende zijn in te zien dat het systematisch te laat komen de werking grondig kan verstoren. Daarentegen zal dit niet het geval zijn voor iedere werknemer en zal men moeten overgaan tot meer formele stappen en een schriftelijk verwittiging geven.

Met deze schriftelijke verwittiging is de werknemer nogmaals op de hoogte gebracht van het feit dat het niet naleven van de regels niet getolereerd wordt en er sancties gegeven kunnen worden bij het blijven negeren van die regels. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als bewijs indien deze sancties daadwerkelijk gegeven zouden moeten worden. Belangrijk hierbij is wel dat de verwittiging goed gemotiveerd moet zijn, er moet uitvoerig beschreven worden wat de werknemer verweten wordt, er moet verwezen worden naar een eerdere verwittiging, er moet beschreven worden wat de gevolgen kunnen zijn van de niet-naleving van de regels voor de werking van het bedrijf alsook de sanctie die hierop zal volgen indien er geen gevolg gegeven wordt aan de schriftelijke verwittiging.

Indien meerdere duidelijke schriftelijke verwittigingen geen oplossing bieden, kan dit voor de werkgever een reden zijn de samenwerking niet langer verder te zetten. Belangrijk hierbij is wel dat er best meerdere malen een duidelijke en goed gemotiveerde verwittiging werd gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Ellen De Leeneer