Weet U welke vermeldingen er verplicht op uw factuur moeten staan?

25 Mar 2019

Hieronder enkele geheugensteuntjes:

 

  1. Voor vrijgestelde BTW handelingen

 

Vrijgestelde kleine ondernemingen

“Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk”

Margeregeling

“Bijzondere regeling – gebruikte goederen”

OF “bijzondere regeling – kunstvoorwerpen”

OF “bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antequiteiten”

Werken in onroerende staat (aan BTW-plichtige klant)

“BTW verlegd”

Intracommunautaire levering van goederen of diensten

“BTW verlegd”

Andere vrijgestelde handelingen

 

 

Bv: export (buiten EU) van goederen

Bv: onderwijs zonder winstoogmerk

Vermelding om duidelijk te maken dat het gaat om een vrijgestelde handeling volstaat

 

Bv: “vrijgestelde handeling-uitvoer”

Bv: “vrijgestelde handeling-onderwijs zonder winstoogmerk”

 

 

  1. Voor creditnota’s en duplicaatfacturen

 

Creditnota’s

“BTW terug te storten aan de staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht”

Aangevuld met een verwijzing naar de oorspronkelijke factuur en factuurdatum

Duplicaatfacturen

“Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur”

Hieronder moet de datum van de uitreiking staan en de handtekening van de uitreiker

 

 

 

 

Bron: Ellen De Leeneer