Kiezen voor bonus CAO 90 of winstpremie?

21 Mar 2019

Sinds vorige zomer kan je gebruik maken van een nieuwe fiscaal voordelige formule indien je je werknemers wil belonen namelijk de winstpremie.

Aangezien de winstpremie een collectieve bonus is, moet je deze uitkeren aan al je werknemers en is ze aldus niet gebonden aan individuele prestaties. De premie mag niet meer bedragen dan 30 procent van de totale loonsom en kan identiek zijn voor iedereen of gecategoriseerd (bv: rekening houdend met functie of anciënniteit).

Om de identieke winstpremie toe te kennen dient er enkel akte genomen te worden tijdens de algemene vergadering van de raad van bestuur, terwijl bij de gecategoriseerde deze opgenomen moet worden in een ondernemingsovereenkomst.

VZW’s kunnen geen gebruik maken van deze premie aangezien deze onderhevig is aan vennootschapsbelasting.

 

De loonbonus cao 90 is eveneens een collectieve premie maar ze is gebonden aan collectieve resultaten en niet aan behaalde winst. Ze is onderhevig aan een werkgeversbijdrage van 33 procent en kan worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting. Ze mag niet meer bedragen dan 3313 euro bruto.

In tegenstelling tot met de winstpremie moet je je bij het toekennen van de loonbonus cao 90 houden aan een strikte procedure. Zo is er de verplichting om een toewijzingsplan op te stellen op basis van objectieve criteria (minder arbeidsongevallen, omzetdoelstellingen,…) Ook moet deze bonus worden onderworpen aan een ondernemingsovereenkomst of een toetredingsakte.

 

We kunnen concluderen dat zowel de loonbonus als de winstpremie interessant kunnen zijn. De winstpremie is op het vlak van procedure eenvoudiger en je bent niet gebonden aan het maximumbedrag van 3313 euro terwijl de loonbonus financieel net wat interessanter is en kan dienen als collectieve motivatie om bepaalde resultaten te behalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Ellen De Leeneer