Onroerende voorheffing stijgt met ruim 2 procent

18 Feb 2019

Eigenaars van vastgoed zien de onroerende voorheffing dit jaar met 2,05 procent stijgen.

Wie een grond of gebouw in België heeft, krijgt elk jaar een aanslagbiljet in de bus. Die belasting wordt berekend op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van het vastgoed. “Geïndexeerd” omdat het kadastraal inkomen nog altijd gebaseerd is op de huurprijzen van 1975.

Het ki wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt die elk jaar wordt vastgelegd op basis van de indexcijfers. Voor het aanslagjaar 2019 bedraagt deze 1,8230 tegenover 1,7863 voor 2018. Daardoor stijgt de roerende voorheffing met 2,05 procent.

De nieuwe geïndexeerde kadastrale inkomens zijn dus ook belangrijk voor wie gratis een woning krijgt van zijn werkgever of bedrijf. Een gratis woonst is een belastbaar voordeel. Niet het werkelijk genoten voordeel wordt belast, maar een forfait: voordeel van alle aard (VAA).

Sinds begin 2019 is er geen verschil meer of de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon of een vennootschap. Het belastbare jaarvoordeel bedraagt altijd 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met factor 2.

 

Bron: de zelfstandige nr 4 – 11/02/2019