‘Gratis’ wonen goedkoper voor bedrijfsleiders

7 Aug 2018

Het nieuwe zomerakkoord bevat één belasting­verlaging, voor 23.500 Belgen – vooral bedrijfsleiders - die ‘gratis’ wonen in een woning van hun vennootschap.

Negen miljoen euro trekt de federale regering uit om de belastingverlaging te financieren. In de begrotingstabel die de regering-Michel eind juli voorstelde, staat er bij de fiscale maatregelen maar één die geld kost. Hij raakte ondergesneeuwd door de arbeidsdeal en de Arco-regeling, die toen alle aandacht wegkaapten. 

Een ondernemer brengt zijn activiteiten vaak onder in een vennootschap. Het gebeurt daarbij geregeld dat die vennootschap ook een woning koopt en ze dan gratis ter beschikking stelt van de bedrijfsleider. De vennootschap kan dan de kosten voor de aankoop en het onderhoud aftrekken, hoewel de fiscus daar de laatste jaren almaar strikter op toekijkt. De ‘gratis’ woning vormt voor de bedrijfsleider een belastbaar voordeel, dat forfaitair bepaald wordt. Hij moet het opnemen in zijn belastingaangifte en wordt er daar op belast.

Meestergast

De regering-Di Rupo verhoogde in 2012 nog de belasting voor bedrijfsleiders die via hun vennootschap een woning hebben. Het forfaitaire voordeel waarop de belasting berekend wordt, werd toen fors opgetrokken. Toch als de woning ter beschikking werd gesteld door een vennootschap, niet als ze ter beschikking werd gesteld door een natuurlijke persoon. Dat laatste gebeurt soms ook. Denk aan een slager, zonder vennootschap, die zijn meestergast gratis het appartement boven de zaak laat gebruiken. 

Sindsdien betaalt iemand die een woning ter beschikking krijgt van een vennootschap, bijna vier keer meer dan iemand die eenzelfde woning mag gebruiken van een natuurlijke persoon. Dat is discriminerend, oordeelden zowel het hof van beroep in Gent als dat in Antwerpen eerder dit jaar. Daarom heeft de regering-Michel de regeling nu aangepast. Ze heeft ervoor gekozen om voortaan het voordeel op een en dezelfde manier te bepalen, ongeacht of het huis door een vennootschap of door een natuurlijke persoon ter beschikking wordt gesteld. ‘In de nieuwe regeling komt het voordeel het dichtst in de buurt bij wat iemand als huur zou moeten betalen voor zo’n woning’, luidt het op het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). 

Een voorbeeld: voor een woning met een kadastraal inkomen van 1.500 euro bedraagt het belastbaar voordeel voortaan 8.745 euro, wat overeenkomt met een maandelijkse huur van bijna 730 euro. Voorheen kwam het belastbaar voordeel voor dat huis voor de meestergast uit het voorbeeld overeen met een maandelijkse huur van 365 euro, terwijl dat voor de bedrijfsleider 1.384 euro was. Voor de bedrijfsleider betekent dat dus een bijna halvering van het voordeel waarop hij belast wordt, terwijl de meestergast op dubbel zoveel belast zal worden. Volgens cijfers van het kabinet Financiën is de groep winnaars veel groter dan de groep verliezers. Zowat 23.500 belastingplichtigen halen voordeel uit de nieuwe regeling, terwijl 4.500 personen meer belastingen zullen moeten betalen. 

Is dat dan geen cadeau aan al die bedrijfsleiders met hun woning op kosten van de zaak? ‘Het is net een kwestie van fiscale rechtvaardigheid’, luidt het op het kabinet. ‘Gelijkaardige woningen wordt nu op eenzelfde manier belast’,  klinkt het op het kabinet Financiën.

 

Bron: De Standaard