BIJZONDERE AANSLAG VAN DE LIQUIDATIERESERVE: AANGIFTE EN BETALING VOOR AANSLAGJAAR 2012

4 Feb 2018

U kunt vanaf nu een aangifte indienen voor de bijzondere aanslag van de liquidatiereserve voor aanslagjaar 2012.

 

Die aangifte kunt u online indienen via Rv-on-web. U krijgt de instructies voor de betaling na het indienen van uw aangifte.

U kunt ook het formulier 275A-Bijz.-aj.2012(externe link) downloaden op MyMinfin(externe link)  (> Interactieve diensten) en deze opsturen via mail of per post. U vindt de instructies voor de betaling op pagina 2.

 

De aangifte en de betaling van de bijzondere aanslag moeten ons bereiken ten laatste op 31 maart 2018. Opgelet: de aangifte moet ons bereiken ten laatste op de datum van betaling.

 

Bron: FOD Financiën