BTW: creditnota's

21 Sep 2017

Iedere belastingplichtige is verplicht een verbeterend stuk of een creditnota op te stellen ingeval de factuur of het document dat hij ter vervanging heeft verstuurd, verbeterd dient te worden, hetzij na uitreiking of na het opstellen. Het verbeterend stuk moet een verwijzing bevatten naar de factuur of het verbeterend stuk.

Een dubbel van het verbeterend stuk, dat ter vervanging van een credit nota dient, moet geadresseerd worden aan de medecontractant. Dat dubbel exemplaar dient de volgende vermelding te bevatten: "In zover de BTW werd afgetrokken, dient zij aan de staat te worden doorgestort" (artikel 4, § 1, 3° van het koninklijk besluit nr. 4).

 

Ingeval de operatie daarentegen betrekking heeft op een levering van goederen of van een dienst in België ten bate van een belastingplichtige die zijn BTW periodiek moet aangeven en het betaalde BTW-bedrag volledig heeft kunnen aftrekken, vermeldt de creditnota vanzelfsprekend geen BTW.  In dat geval moet de medecontractant de initiële aftrek niet rechtzetten en geen enkele storting in die zin verrichten.