Met de fiets naar het werk?

11 Sep 2017

De week van de mobiliteit vindt plaats van zaterdag 16 tot vrijdag 22 september. Een ideaal moment om na te denken over de verplaatsingswijzen van uw werknemers. Waarom zou u bijvoorbeeld niet overwegen om via een bike policy de bedrijfsfiets te introduceren in uw onderneming? Een bedrijfsfiets heeft niet alleen een positieve invloed op de gezondheid en het leefmilieu, maar biedt ook tal van andere voordelen.

Wat zijn de voordelen voor de werknemer?

Voor de werknemer is de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets een belangrijk voordeel. Niet alleen moet hij zelf geen fiets aankopen, maar bovendien geldt voor dit voordeel een bijzonder gunstige sociale en fiscale behandeling. Maar dat is niet alles. De werknemer kan ook een fietsvergoeding ontvangen voor het woon-werktraject.

Terbeschikkingstelling

Het voordeel dat bestaat in de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets is voor de werknemer volledig vrijgesteld van belastingen voor de woon-werkverplaatsingen. Het is ook vrijgesteld van belastingen voor de privéverplaatsingen op voorwaarde dat de werknemer de fiets ook gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen.

Op sociaal vlak zijn er geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd voor de woon-werkverplaatsingen. Er zijn echter wel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd voor de privéverplaatsingen, zelfs als de fiets voor woon-werkverplaatsingen wordt gebruikt.

Fietsvergoeding

Gebruik maken van een bedrijfsfiets om naar het werk te rijden wordt aangemoedigd door de toekenning van een fietsvergoeding. Die fietsvergoeding wordt vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen ten belope van een maximumbedrag van 0,23 euro/km voor het woon-werktraject, zonder beperking op het vlak van het totaalbedrag of het totaal aantal kilometers.  Dit voordeel kan worden gecumuleerd met de gunstregeling voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets, die hierboven werd beschreven.

De paritaire comités kunnen bepaalde specifieke maatregelen treffen met betrekking tot de vervoerskosten, en meer bepaald de fietsvergoeding. De maatregelen die uw sector heeft genomen vindt u in de rubriek Sectoraal, onder het trefwoord ‘vervoerskosten’.

Extra ruggensteuntje voor de werkgever

De tegemoetkoming van de werkgever in de verplaatsingen die de werknemer met de fiets aflegt (de fietsvergoeding), is bij de werkgever voor 100% aftrekbaar als beroepskost.

Bovendien kan de werkgever de kosten om zijn werknemers ertoe aan te moedigen hun woon-werkverplaatsing met de fiets af te leggen ten belope van 120% aftrekken (aankoop, fietsstalling, douches, ...).

 

Bron: Securex