Fiscale regeling voor snelle elektrische fiets

19 May 2017

Snelle elektrische fietsen of speed pedelecs worden voortaan fiscaal gelijkgesteld met de gewone fiets. De ministerraad keurde deze maatregel, die deel uit maakt van het voorontwerp van wet “diverse fiscale bepalingen” goed. Met de voorgestelde wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro/km voor het woon-werkverkeer uitgebreid naar de gebruikers van speed pedelecs. De regeling treedt vanaf dit jaar in werking.

De elektrische fiets  is de laatste jaren aan een stevige opmars bezig en wordt vaak ingeschakeld voor woon-werkverkeer. Eén op de drie fietsen die vandaag verkocht wordt, is al uitgerust met een elektrische hulpmotor. Momenteel zijn er naast de klassieke elektrische fietsen, die een snelheid tot 25 km per uur kunnen halen, ook types van tweewielers te koop die snelheden kunnen halen tot 45 kilometer per uur, de zogenaamde speed pedelecs.

Als gevolg van een wijziging in de wegcode eind 2016 vallen deze  fietsen echter onder de categorie van de bromfietsen. Daardoor zouden gebruikers geen recht hebben op de belastingvoordelen die gelden voor fietsers. Met de voorgestelde wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro/km voor het woon-werkverkeer uitgebreid naar de gebruikers van alle types elektrische fietsen. 

Naast de belastingvrijstelling voor de fietsvergoeding bij woon-werk verkeer, zullen werkgevers die een speed pedelec ter beschikking stellen als bedrijfsfiets ook kunnen genieten van 120% aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting. Een werknemer die een speed pedelec ter beschikking krijgt van zijn werkgever zal niet belast worden op een voordeel van alle aard.

Minister Van Overtveldt “We willen het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer om evidente redenen aanmoedigen, ongeacht het type fiets. Dankzij deze fiscale gelijkstelling gelden de voordelen voortaan ook voor snelle elektrische fietsen.”  

 

Bron: Persbericht van minister van Financiën Johan Van Overtveldt