MyMinfin ook handig voor de fiscus?

6 Apr 2017

Uw bank is verplicht om het fiscaal attest van uw lening of levensverzekering op MyMinfin te zetten. Handig? Ja, hoewel er ook een ‘maar’ aan vasthangt!

Wat zit er nu al in MyMinfin? MyMinfin is, zoals u weet, de ‘online toegangspoort’ tot uw persoonlijk fiscaal dossier. U vindt er o.a. uw belastingaangifte en uw aanslagbiljetten in terug en sinds kort kunt u via die weg ook een bezwaar indienen of bv. een afbetalingsplan aanvragen.

Uw lenings- en verzekeringsattesten voortaan ook! Uw bank en/of verzekeringsinstelling moet immers verplicht uw attesten elektronisch bezorgen aan de fiscus (wet van 18.12.2016, BS 20.12.2016, art. 92 en 93) . De bedoeling is om op termijn die informatie voorafgaandelijk alvast in de eenvoudigste aangiften op te nemen.

Let op! De eerste attesten die zo in MyMinfin komen, zijn die van het voorbije inkomstenjaar 2016!

Handig voor u, maar ook voor de fiscus! Zelf moet u nu immers alvast niet meer op zoek gaan naar waar u die papieren attesten ook alweer gelegd heeft. Anderzijds zal de fiscus daardoor ook exact weten hoeveel u het voorbije jaar aan interesten, kapitaalaflossingen en/of premies levensverzekering betaald heeft! Op heden bent u immers niet verplicht om die bijlagen toe te voegen aan uw aangifte. Mogelijkerwijze geeft u nu bv. uw premie levensverzekering niet aan, zodat de uitkering ook niet belast wordt. Het kan ook zijn dat u het bedrag van uw kapitaalaflossingen tot het fiscaal toelaatbare bedrag beperkt en de fiscus tot nog toe dus geen zicht had op het werkelijk terugbetaalde kapitaal...

Indiciair iets meer uitkijken dus? Daar komt het inderdaad op neer. De fiscus weet nu immers dat u bv. € 8.000 kapitaal afgelost heeft en € 500 voor een premie levensverzekering betaald heeft, terwijl hij tot op heden bv. via uw privéaangifte maar een uitgave van € 2.200 zag! Het is dus van belang dat u in uw check of uw inkomsten volstaan om uw uitgaven te dekken, daarmee rekening houdt!

Aan 2016 kunt u toch niets meer doen? Voor wie in vennootschap zit, ligt dat inderdaad iets moeilijker. Werkt u via een eenmanszaak, dan kunt u uw uitgaven van 2016 nog laten dalen door bv. wat minder kosten in te brengen of op langere termijn af te schrijven.

 

Bron: Indicator