Aanvullend pensioen

8 Dec 2016

Vanaf december zal de databank DB2P (Databank tweede pijler) voor de klanten toegankelijk zijn.

Voor de berekening van de 80%-regel (IPT) is dit een nieuwe bron van informatie die de klant ons kan aanreiken: welke groepsverzekeringen had de klant al in het verleden?

Alle klanten die van een aanvullend pensioen genieten hebben voortaan toegang tot het online pensioenportaal www.mypension.be.

Hierop kunnen ze informatie vinden betreffende de pensioentoezegging waarop ze zijn of waren aangesloten. Het gaat over informatie die werd gecommuniceerd door de pensioeninstelling aan SIGeDIS (beheerder van de databank DB2P).

 

De klant kan onder andere volgende gegevens ontdekken:

  1. de totale pensioenreserve (verworven reserve) die al is gespaard op 1 januari van het betrokken jaar, een schatting van de totale maandelijkse rente op 65 jaar en de nog geldende overlijdensdekking(en) op 1 januari van het betrokken jaar.

    Er wordt ook nog vermeld of de klant van een aanvullende dekking bij ongeval en/of een wezenrente geniet.

  2. een overzicht van de verschillende aanvullende pensioenplannen met vermelding van de verzekeraar of pensioenfonds die het plan beheert.

  3. het pensioenreglement (enkel voor de actieve aangeslotenen) van elk pensioenplan.

  4. de verworven reserve, de eventuele rendementsgarantie, de verworven prestatie indien deze berekenbaar is, de te verwachten prestatie op de pensioenleeftijd vastgelegd in het pensioenplan,...

 

Om zijn persoonlijke gegevens te kunnen raadplegen dient de klant zich aan te melden met zijn elektronische identiteitskaart op de site www.mypension.be.

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Bron: Copper & C° NV