Federale regering lanceert erg voordelige formule met oog op hoger pensioen

8 Dec 2016

Vanaf maart 2017 komt er een erg interessante overgangsperiode van drie jaar voor het afkopen van de studiejaren met het oog op een hoger pensioen.

Vandaag de dag is het mogelijk voor werknemers uit de privésector om tot tien jaar na hun afstuderen hun studiejaren ‘af te kopen’, zodat die meetellen voor hun pensioen. Voor ambtenaren is zelfs gratis. Dit systeem wilt de regering harmoniseren.

Vanaf 2020 geldt nog één systeem voor zowel ambtenaren, werknemers uit de privésector als zelfstandigen: de eerste tien jaar na het afstuderen kan men afkopen aan 1.500 euro per diplomajaar, daarna wordt het veel duurder.

Deze interessante overgangsperiode van drie jaar gaat in vanaf maart 2017 en alle werknemers (ongeacht hun leeftijd) zullen hun studiejaren kunnen opkopen aan 1.500 euro per diplomajaar. Daarbovenop geldt in 2017 en 2018 een korting van 10 procent én is de bijdrage fiscaal aftrekbaar. In ruil levert dit 250 euro extra pensioen op per afgekocht studiejaar voor een alleenstaande, en 310 euro voor een gezinspensioen.

Cijfervoorbeeld: wie na maart 2017 vier studiejaren afkoopt, betaalt 5.400 euro (normaliter 6.000 euro, maar u heeft recht op een korting van 10%, in casu 600 euro). Dit levert op jaarbasis duizend euro extra pensioen op én is fiscaal aftrekbaar (50% indien u in de hoogste belastingschijf zit in de personenbelasting). De betaalde 5.400 euro kost u dus werkelijk maar de helft, 2.700 euro. Dit betekent dat men na drie jaar pensioen al uit de kosten is.

Bron: Belga