RSZ volgt Fiscus op vlak van terugbetaling kosten voor het gebruik door de werknemer van zijn eigen PC en/of internet

2 Dec 2014

De RSZ meldt in haar tussentijdse instructies van het 3de kwartaal 2014 dat zij aanvaarden dat als een werknemer zijn eigen pc (met randapparatuur en software) en/of internetverbinding (en abonnement) wezenlijk en op regelmatige basis gebruikt voor professionele doeleinden (bv.één dag per week, meerdere keren per week een paar uur, één week elke maand, …), de werkgever de kosten daarvan vergoedt op basis van een forfait van 20 EUR per maand voor de PC en 20 EUR per maand voor het internet.

Voorwaarde is wel dat de werkgever niet ook nog op een andere manier tussenkomt in deze kosten (bv. door een deel van de aankoopprijs van de PC ten laste te nemen). Op deze manier hanteert de RSZ dezelfde bedragen als de fiscale administratie (zie de fiscale circulaire over telewerk Ci.RH.241/616.975  van 16 januari 2014).

Indien de werkgever aan een werknemer die voldoet aan de bovenvermelde voorwaarde, een hoger forfait wil toekennen, moet hij dat volledig kunnen verantwoorden. Indien dat niet het geval is zal het gedeelte dat 20 EUR per maand overschrijdt onderworpen worden aan bijdragen.

Voor werknemers die hun eigen pc en/of internetverbinding slechts occasioneel gebruiken (bv. af en toe ’s avonds een verslag maken of documentatie nalezen) geldt het forfait van 20 EUR niet. Indien de werkgever die kosten wil vergoeden, moet hij de hoogte van de vergoeding die hij toekent kunnen verantwoorden.

Bron: Easypay-group