Binnenkort 30% roerende voorheffing op uw liquidatiereserve?

28 Nov 2016

Door het aanleggen van een liquidatiereserve kunt op een fiscaalvriendelijke manier geld uit uw vennootschap halen. U betaalt op het moment dat u de reserve aanlegt dan wel 10% roerende voorheffing, maar bij de stopzetting van uw vennootschap moet u dan geen liquidatiebelasting meer ophoesten. Vanaf 1 januari 2017 zal die vermoedelijk wel op 30% vastgepind worden.

Het opbouwen van een liquidatiereserve is niet nieuw. Aanvankelijk bestond die ‘vastklikregeling’ enkel voor uw winsten van boekjaar 2011, maar de wetgever heeft dat uitgebreid naar de winsten vanaf 2014 en later werd dat ook nog mogelijk voor de ‘vergeten’ boekjaren 2012 en 2013. Het fiscale voordeel van die regeling is dat u éénmalig bij de aanleg ervan dan 10% roerende voorheffing betaalt, maar bij de liquidatie van uw vennootschap moet u geen roerende voorheffing meer ophoesten. Dat vastklikken van die reserves biedt ook nog een aanzienlijk fiscaal voordeel indien u uw vennootschap niet zou liquideren. Wacht u immers 5 jaar na de aanleg van de reserve, dan wordt een dividenduitkering daaruit extra belast aan 5% roerende voorheffing. Heeft u geen 5 jaar geduld, dan dient er wel 17% roerende voorheffing extra betaald te worden waardoor u in totaal aan het thans geldende normale tarief van 27% roerende voorheffing komt.

Vanaf 1 januari 2017 zal het tarief van de roerende voorheffing voor uw roerende inkomsten in principe op 30% gebracht worden. Zoals de plannen nu op tafel, zullen nieuwe liquidatiereserves opgebouwd vanaf 1 januari 2017 bij een uitkering binnen de 5 jaar na de aanleg ervan een extra fiscale druk van 20% ondergaan. De reserves die u echter heeft opgebouwd vóór 2017 zullen van die verhoging naar 20% echter gespaard blijven. Gaat u m.a.w. uw liquidatiereserves die u vóór die datum heeft opgebouwd binnen een periode van 5 jaar uitkeren als dividend, dan dient u dus 17% roerende voorheffing bij te betalen.

Op dit moment kunt u die liquidatiereserve aanleggen voor uw winsten van 2013. Keert u die reserves dan binnen de 5 jaar uit, dan betaalt u daar dus 17% roerende voorheffing op vermits ze nog vóór 2017 aangelegd werden. Wilt u hiervan gebruik maken voor uw winsten van 2013, dan moet u wel tijdig het nodige doen vermits er dan vóór 30 november 2016 een specifieke aangifte én 10% roerende voorheffing moet ingediend en betaald worden. U bespreekt dit dan best wel tijdig met uw dossierbeheerder.

 

Bron: Alaska-group