Flitsmarathon

30 Sep 2016

Overdreven snelheid is een van de meest voorkomende oorzaken van verkeersongevallen en daarom doet de politie regelmatig controle.

Op maandag 3 oktober 2016 wordt opnieuw een flitsmarathon georganiseerd: vanaf 6u ’s morgens tot 6u dinsdagochtend zal er intensief gecontroleerd worden, en dit in het hele land.  

Wie is aansprakelijk?

Traditiegetrouw lopen heel wat chauffeurs tegen de lamp en de verwachtingen voor deze editie zijn niet anders. Onder hen bevinden zich ook vele werknemers met een bedrijfswagen.

Dit betekent echter geenszins dat hun werkgever zal moeten opdraaien voor de verkeersboete, vermits overdreven snelheid een strafrechtelijke inbreuk is en de werknemer strafrechtelijk aansprakelijk blijft voor zijn daden. Het maakt hierbij trouwens niet uit of de werknemer met een bedrijfswagen dan wel met zijn eigen wagen rijdt en of de overtreding gebeurt tijdens de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst of niet.

Wie betaalt de rekening?

De werkgever kan er aanvankelijk wel toe gehouden zijn de boete te betalen, maar enkel wanneer de overtreding gebeurt terwijl de werknemer zijn functie uitoefent. Uiteraard kan hij dit bedrag nadien dan terugvorderen van zijn werknemer.

Opgelet! Doet hij dit niet, dan heeft het personeelslid een voordeel ontvangen waarop socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn.  

Het goede nieuws voor de werkgever is dat meer en meer chauffeurs van bedrijfswagens het proces-verbaal tegenwoordig zelf in hun brievenbus krijgen. Om dit te realiseren, heeft de leasingsector, in samenwerking met de politiediensten en de FOD Mobiliteit, ongeveer een jaar geleden een speciaal platform (Fines Management Services - FMS) opgericht.  Via dit platform kan de politie nagaan wie de chauffeur is van de geleasede wagen. 

 

Bron: Securex