Statuut van student-ondernemer

23 Jul 2016

Op 7 juli heeft de federale regering het statuut van student-ondernemer goedgekeurd. Hierdoor kunnen jongeren die hun studies combineren met ondernemen nog steeds fiscaal ten laste blijven van hun ouders.

Het voorstel is van toepassing op student-ondernemers tussen de 18 en 25 jaar die is ingeschreven voor lessen in een onderwijsinstelling om een diploma te behalen dat erkend wordt door de bevoegde instantie.

Het toekomstig statuut voorziet een gunstig stelsel van bijdragen betreffende het sociaal statuut van zelfstandigen. Jongeren die hun inkomsten beperken tot 6.505,33 EUR zullen hierdoor geen bijdragen moeten betalen. De student-ondernemer die deze grens overschrijdt en toch bijdragen betaalt zou eigen rechten openen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Volgens minister van Werk en Economie Kris Peeters wordt ondernemen op die manier even aantrekkelijk als jobstudent zijn. De inwerkingtreding van de toekomstige wet is voorzien voor 1 januari 2017.

Bron: Zenito