Individuele pensioentoezegging

7 Dec 2015

100% aftrekbaar als bedrijfskost

Als verantwoordelijke bedrijfsleider hebt u uw activiteit, uw gebouwen, uw burgerlijke aansprakelijkheid en uw voertuigen beschermd. En uzelf dan?

Er kan ook u iets overkomen.

Uw bedrijf zou niet bestaan zonder uw dynamisme en energie, de sleutelelementen om al uw projecten tot een goed einde te brengen. En toch is dat evenwicht heel broos…

  • In welke situatie zouden uw naasten terechtkomen als u er plots niet meer was?

  • Wat als u een tijdje om gezondheidsredenen uw bedrijf niet verder kan leiden?

  • Zal uw wettelijk zelfstandigenpensioen voldoende zijn om in uw behoeften te voorzien eens u met pensioen bent?

 

Met een individuele pensioentoezegging kan u deze gevolgen financieel opvangen.

Uw onderneming kan een individuele pensioentoezegging doen aan u voor zover er een regelmatig en maandelijks loon aan de zelfstandige wordt uitgekeerd. Voor het toekennen van een individuele pensioentoezegging sluit uw bedrijf een individuele levensverzekering , met u als verzekerde en begunstigde bij leven.

Het is eveneens mogelijk om in de IPT-verzekering te voorzien in een bijkomende dekking voor hospitalisatie, invaliditeit of overlijden.

 

U doet ongetwijfeld al op verschillende manieren aan sparen.

En zolang u binnen de grenzen van de fiscale aftrekbaarheid blijft, kan u via de Individuele Pensioentoezegging nog een extraatje samenstellen voor uw pensioen. Bovendien zijn de kosten 100% aftrekbaar voor uw bedrijf.