Vrij aanvullend pensioen voor Zelfstandigen

7 Dec 2015

Tot 65% terugbetaald

 

Uw stortingen in uw VAPZ zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten tegen de marginale aanslagvoet.

U hebt bijgevolg meer beroepskosten. Uw sociale bijdragen zullen dus verlagen omdat ze berekend worden op uw beroepsinkomen verminderd met uw stortingen.

Wanneer kan u een VAPZ innen?

 

Normaal komt uw VAPZ op uw 65e op eindvervaldatum. Bent u tot dan actief, dan is dit voor u de meest fiscaal voordelige situatie. Soms kan het zijn dat oude contracten tot uw 60e verjaardag lopen. Kijk dit even na en contacteer ons om dit eventueel voor u aan te passen.

Gaat u met wettelijk pensioen vóór uw 65e? U kunt uw VAPZ-kapitaal opvragen.

In de praktijk valt het wettelijke pensioen steeds meer op de 60e of de 62e verjaardag.  U kunt uw polis vervroegd stopzetten vanaf uw 60e, zelfs al ligt de einddatum van uw contract later. U betaalt dan wel uitstapkosten.      

Uw VAPZ afkopen vóór uw 60e is onmogelijk! Wel kunt u stoppen met premies betalen. De uitkering volgt pas later. U kiest best voor een voorschot als u toch op korte termijn over een gedeelte van het gespaarde kapitaal wilt beschikken.

 

Wat gebeurt er als u overlijdt?

Als u overlijdt vóór de eindvervaldag van de polis, dan wordt het opgebouwde spaartegoed (of een hoger voorzien kapitaal overlijden) uitgekeerd aan uw nabestaanden. In een sociaal VAPZ is er sowieso een extra kapitaal overlijden voorzien.

 

Weet u wat uw huidig saldo is van uw VAPZ?

Jaarlijks stuurt uw verzekeraar u een overzicht van uw VAPZ. Daarop worden uw persoonlijke gegevens vermeld, het rendement, de winstdeelname, het opgebouwde spaartegoed en een prognose van de uitkering als u in de toekomst verder blijft storten. U krijgt een dergelijke fiche voor alle polissen die u onderschrijft met het oog op de opbouw van uw aanvullend pensioen.