Bedrijfsvoorheffing actualiteit

12 Nov 2015

Het aangeven van de bedrijfsvoorheffing dient verplicht te gebeuren via internet (Finprof) sinds 1/1/2009 (KB van 3/6/2007 – BS van 14/06/2007).

Vanaf 2016 boete en belastingverhoging voor niet-aangifte en niet-betaling van bedrijfsvoorheffing
Elk jaar dienen 5000 schuldenaars van bedrijfsvoorheffing geen aangifte of een foutieve aangifte in en betalen zij de bedrijfsvoorheffing niet of niet volledig.
Vanaf januari 2016 zullen wij daarom systematisch een boete en/of belastingverhoging opleggen voor:

  • ontbrekende aangiften
  • onvolledige aangiften
  • gebrek aan betaling


Concreet zijn de sancties:

  • een belastingverhoging van 10% tot maximum 200% bij niet aangifte of bij onvolledige of onjuiste aangifte, gepaard gaande met niet-betaling of ontoereikende betaling
  • een geldboete van 50 euro tot maximum 1.250 euro bij niet-aangifte of laattijdige aangifte en een geldboete van 10% van het niet-betaalde bedrag, van het laattijdig betaalde bedrag of van het saldo van het niet-betaalde of laattijdige betaalde bedrag met een minimum van 50 € en een maximum van 1.250 euro, afgerond tot het lagere veelvoud van 10 euro (0 euro bij de eerste overtreding).


Als er geen belastbare inkomsten meer worden betaald of toegekend, moet de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing verplicht een nihilaangifte indienen. Het ontbreken van een nihilaangifte zal eveneens worden bestraft met een boete.

Op deze manier hopen wij alle schuldenaars van inkomsten aan te zetten om in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter na te komen.

Bron: Finprof