Nieuwe kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen vanaf 1 juli 2015

7 Jul 2015

De werkgever die zijn werknemer verplaatsingen laat doen voor beroepsdoeleinden met eigen wagen (of ander privévervoer) zal de kosten die de werknemer hiervoor maakt moeten vergoeden. Dit gebeurt in principe op basis van de werkelijk gemaakte kosten waarvan de werknemer het bewijs aanlevert. In praktijk wordt de werknemer echter vaak vergoed op basis van een forfaitaire onkostenvergoeding per kilometer.

Forfaitaire kilometervergoeding van 0,3412 euro per kilometer vanaf 1 juli 2015

De regeling van een forfaitaire kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met eigen vervoer in de privésector is overgenomen van de regeling voor ambtenaren.

De overheid voorziet een forfaitair bedrag per kilometer als onkostenvergoeding voor ambtenaren die dienstverplaatsingen maken met privévervoer.

Telkens het bedrag voor de ambtenaren wordt aangepast aan de levensduurte (indexering), neemt ook de fiscus het aangepaste bedrag over voor vergoedingen van beroepsverplaatsingen in de privésector. De kilometervergoeding voor de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 werd vrijdag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het nieuwe bedrag is verlaagd ten opzichte van het bedrag geldig vanaf 1 juli 2014 (0,3468 euro per kilometer).
De daling van het bedrag heeft te maken met de berekeningswijze van de vergoeding:

  • er moet worden rekening gehouden met het afgevlakte gezondheidsindexcijfer (in plaats van het indexcijfer der consumptieprijzen). Dit is in uitvoering van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid;
  • er is ook een daling inzake de maximale prijs van de brandstof ten opzichte van 2014

Lastenvrije vergoeding

Zolang de werkgever zich houdt aan de toegestane tussenkomst per kilometer van 0,3412 euro zijn er op de totale vergoeding voor kosten gemaakt door de werknemer voor beroepsverplaatsingen met eigen vervoer geen sociale zekerheidsbijdragen (RSZ) noch bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Binnen de grens van 0,3412 euro per kilometer beschouwen zowel de fiscus als de RSZ deze vergoeding als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.

Bron: Omzendbrief 646 tot aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2015, BS 26 juni 2015