Nieuwsberichten

24 Oct 2019

Het voordeelverschil tussen de geïntegreerde woonbonus en de verlaging van de registratierechten

De woonbonus, nagenoeg iedereen heeft er reeds over gehoord, maar wat houdt dit nu juist in? Kort gezegd is het een belastingvermindering die kan worden verkregen door het verwerven of behouden van een woning. Doorheen de jaren is deze belastingvermindering meermaals gewijzigd. Zo zijn er op heden verschillende – uitdovende...

Lees meer

18 Sep 2019

Een schenking doen via sociale media, is dit fiscaal interessant?

Is dit fiscaal interessant? Wie minimaal 40 euro schenkt heeft in principe recht op een belastingvermindering van 45 procent van het bedrag van de gift. Dit gold tot voor kort echter niet voor schenkingen via een online betaalplatform, zoals bijvoorbeeld Facebook. Om daar aanspraak op te maken, moest de betaling rechtstreeks...

Lees meer

18 Sep 2019

INVESTEER VOOR HET EINDE VAN DIT JAAR

Lagere investeringsaftrek Investeringen in onder andere digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die betrekking hebben op de beveiliging van ICT kunnen tot eind dit jaar voor 20 procent genieten van de investeringsaftrek. Vanaf 2020 zal dit slecht 8 of 13,5 procent zijn, naargelang de investering die u doet.   Po rata afschrijvingen Als...

Lees meer

19 Aug 2019

Junior Dossierbeheerder

Jouw profiel Professionele bachelor boekhouding/fiscaliteit Nauwkeurig en computervaardig Contactvaardig, dynamisch en flexibel Verantwoordelijkheidszin en zelfstandig kunnen werken Woonachtig in de regio Ons aanbod Aangename werksfeer met veel klantencontact Voltijdse en vaste job met aantrekkelijke verloning Contract van onbepaalde duur Doorgroeimogelijkheden Interesse? Contacteer ons telefonisch op 02/756.03.90 of stuur uw cv naar nele@leysrudi.be.

Lees meer

22 May 2019

Mijn werknemer komt regelmatig te laat, wat nu?

Het is belangrijk dat de werknemer gewezen wordt op het feit dat het respecteren van de werkuren deel uitmaakt van het arbeidscontract. Het naleven van deze uren kunnen op bepaalde diensten of voor sommige functies van zeer groot belang zijn. Een eerste stap om dit duidelijk te maken kan een...

Lees meer

25 Mar 2019

Weet U welke vermeldingen er verplicht op uw factuur moeten staan?

  Voor vrijgestelde BTW handelingen   Vrijgestelde kleine ondernemingen “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk” Margeregeling “Bijzondere regeling – gebruikte goederen” OF “bijzondere regeling – kunstvoorwerpen” OF “bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antequiteiten” Werken in onroerende staat (aan BTW-plichtige klant) “BTW verlegd” Intracommunautaire levering van goederen of diensten “BTW verlegd” Andere vrijgestelde handelingen     Bv: export (buiten EU)...

Lees meer

21 Mar 2019

Kiezen voor bonus CAO 90 of winstpremie?

Aangezien de winstpremie een collectieve bonus is, moet je deze uitkeren aan al je werknemers en is ze aldus niet gebonden aan individuele prestaties. De premie mag niet meer bedragen dan 30 procent van de totale loonsom en kan identiek zijn voor iedereen of gecategoriseerd (bv: rekening houdend met functie...

Lees meer

18 Feb 2019

Onroerende voorheffing stijgt met ruim 2 procent

Wie een grond of gebouw in België heeft, krijgt elk jaar een aanslagbiljet in de bus. Die belasting wordt berekend op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van het vastgoed. “Geïndexeerd” omdat het kadastraal inkomen nog altijd gebaseerd is op de huurprijzen van 1975. Het ki wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt die...

Lees meer

18 Feb 2019

Mijn vennootschap in het UBO-register: een praktische stand van zaken

Wie is de zogenaamde 'Ultimate Beneficial Owner' of 'UBO'? Er bestaan voor vennootschappen drie categorieën van UBO's. De eerste twee categorieën gelden cumulatief en moeten bij elke vennootschap worden onderzocht.   Categorie I: iedere natuurlijke persoon die meer dan 25 % van (i) de stemrechten of (ii) de aandelen of (iii) het kapitaal, rechtstreeks...

Lees meer

10 Dec 2018

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbonus

Op sociaal vlak worden door de wijzigingen de fiscale maximumbedragen aangepast. Op fiscaal vlak hebben de wijzigingen betrekking op de maximumbedragen van bepaalde geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons. De onderstaande tabel preciseert die nieuwe maximumbedragen, deze treden in werking voor de geschenken betaald of toegekend vanaf...

Lees meer

29 Nov 2018

DECEMBERVOORSCHOT 2018

Binnen welke termijn moet uw onderneming dit voorschot betalen? Uw onderneming moet uiterlijk op 24 december een voorschot voldoen ('decembervoorschot') op de belasting waarvan de opeisbaarheid uit de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal zal blijken (artikel 19, §1 van het koninklijk besluit nr. 1 van...

Lees meer

21 Nov 2018

Uw factuur wordt niet betaald. Welke bijkomende kosten kan u hiervoor aanrekenen aan de onwillige klant?

1] VERWIJLINTEREST De interest vormt de vergoeding voor het louter uitblijven van de betaling. Let wel op het verschil in regeling wanneer uw klant een consument is. De wettelijke interest voor consumenten bedraagt momenteel 2%. U kan deze con­tractueel wel verhogen,' maar overdrijf niet. U bent verplicht om de consument eerst een...

Lees meer

31 Aug 2018

Geschenken aan werknemers: vrijgestelde bedragen stijgen

De verhoging gebeurt retroactief vanaf 1 januari 2017. Het gaat om volgende vrijgestelde bedragen:   Gelegenheid Nieuwe bedragen Vorige bedragen Sinterklaasfeest, Kerstmis of nieuwjaar     40 EUR per jaar + 40 EUR per kind ten laste     35 EUR per jaar + 35 EUR per kind ten laste Eervolle onderscheiding     120 EUR     105 EUR PensioneringMinimum-maximum     40 EUR per dienstjaar120 EUR – 1.000 EUR     35 EUR...

Lees meer

7 Aug 2018

‘Gratis’ wonen goedkoper voor bedrijfsleiders

Negen miljoen euro trekt de federale regering uit om de belastingverlaging te financieren. In de begrotingstabel die de regering-Michel eind juli voorstelde, staat er bij de fiscale maatregelen maar één die geld kost. Hij raakte ondergesneeuwd door de arbeidsdeal en de Arco-regeling, die toen alle aandacht wegkaapten.  Een ondernemer brengt zijn...

Lees meer

10 Jul 2018

Onbelast bijverdienen start op 15 juli

 Werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden mogen vanaf zondag 15 juli 2018 vrij van belastingen en sociale bijdragen tot 500 euro (geïndexeerd tot 510 euro) per maand bijverdienen in verenigingswerk en diensten aan burgers. Voor activiteiten in de deeleconomie ligt de grens op 6000 euro (te...

Lees meer

26 Jun 2018

KILOMETERVERGOEDING STIJGT VANAF 01.07.2018

De vergoedingen die een werkgever toekent aan zijn werknemers voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Voorwaarde is wel dat zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent. Het volgende...

Lees meer

19 Jun 2018

Zelfstandige krijgt meer mogelijkheden om goed pensioen op te bouwen

‘Veel zelfstandigen kiezen nog altijd voor een eenmanszaak. In veel gevallen is dat terecht en hebben ze er geen enkel belang bij om een vennootschap op te richten. Maar dat zou geen reden mogen zijn om zelfstandigen met een eenmanszaak te discrimineren. Dat is nochtans exact wat er vandaag gebeurt’....

Lees meer

5 Jun 2018

Wereldbeker voetbal 2018: rechten en plichten van de werkgever

Mogen de werknemers tijdens hun werkuren naar een match kijken of de uitslag van  de match via internet volgen? In de eerste plaats is het nuttig eraan te herinneren dat het te goeder trouw uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en de plicht van de werknemer om arbeidsprestaties te leveren, verhinderen dat hij...

Lees meer

19 Mar 2018

Cash for car: de regeling onder de loep

Net voor het zomerreces van 2017 kwam er groen licht voor de cash for car-regeling. Concreet kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een som geld, die ze dan vrij kunnen spenderen. Het akkoord werd verder in detail uitgewerkt, omgedoopt tot mobiliteitsvergoeding en vervolgens naar de Raad van State gestuurd voor...

Lees meer

4 Feb 2018

BIJZONDERE AANSLAG VAN DE LIQUIDATIERESERVE: AANGIFTE EN BETALING VOOR AANSLAGJAAR 2012

  Die aangifte kunt u online indienen via Rv-on-web. U krijgt de instructies voor de betaling na het indienen van uw aangifte. U kunt ook het formulier 275A-Bijz.-aj.2012(externe link) downloaden op MyMinfin(externe link)  (> Interactieve diensten) en deze opsturen via mail of per post. U vindt de instructies voor de betaling op pagina...

Lees meer

21 Nov 2017

Het kasboek is niet het dagontvangstenboek!

Kasboek Verplicht? Ja, de boekhoudwetgeving verplicht u om een aankoopdagboek, een verkoopdagboek en een financieel dagboek bij te houden. Het financieel dagboek bestaat uit de bankuittreksels en het kasboek. In het kasboek worden de kasbewegingen bijgehouden, zowel in als uit, dus zowel bv. contante betalingen van klanten en geld dat u van...

Lees meer

20 Nov 2017

Tuin- en reinigingswerken: wat met de BTW?

Wanneer de klant een BTW-plichtige is dienen de tuin – en poeswerkzaamheden telkens beschouwd worden als werken in onroerende staat, net zoals de werken van een loodgieter of metser. De tuinaannemer of poetsfirma dient dus zonder btw te factureren en zal op zijn factuur moeten vermelden: “ Belasting te voldoen door...

Lees meer

24 Oct 2017

Duidelijkheid over onbelast bijklussen tot 500 euro

Het eerste lijstje geeft een opsomming weer van elf diensten die burgers elkaar kunnen verlenen. Denk aan kinderopvang, het ophalen van kinderen na school of het geven van bijlessen. De tweede lijst focust op verenigingswerk, zoals sporttrainers, gidsen en animatoren. → Hier vindt u de twee lijsten met toegelaten activiteiten. Dergelijke...

Lees meer

21 Sep 2017

BTW: creditnota's

Een dubbel van het verbeterend stuk, dat ter vervanging van een credit nota dient, moet geadresseerd worden aan de medecontractant. Dat dubbel exemplaar dient de volgende vermelding te bevatten: "In zover de BTW werd afgetrokken, dient zij aan de staat te worden doorgestort" (artikel 4, § 1, 3° van het...

Lees meer

11 Sep 2017

Met de fiets naar het werk?

Wat zijn de voordelen voor de werknemer? Voor de werknemer is de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets een belangrijk voordeel. Niet alleen moet hij zelf geen fiets aankopen, maar bovendien geldt voor dit voordeel een bijzonder gunstige sociale en fiscale behandeling. Maar dat is niet alles. De werknemer kan ook een fietsvergoeding...

Lees meer

10 Sep 2017

Regering dwingt bedrijven sneller belastingen te betalen

Tot voor kort was de boete voor bedrijven die hun belastingen niet vooraf betalen vastgelegd op 1,125 procent voor de inkomsten van 2016. Maar dit jaar werd de boete, op initiatief van minister van Financiën Johan Van Overtveldt verdubbeld tot 2,25 procent. Hij vindt namelijk dat zelfstandigen en bedrijven niet...

Lees meer

19 Jun 2017

Uw werknemer is ziek tijdens zijn vakantie - Bent u gewaarborgd loon verschuldigd?

Uw werknemer wordt ziek vlak vóór zijn vakantie Wat gebeurt er wanneer uw werknemer ziek wordt vlak voor zijn vakantie? Wordt hij dan ook als arbeidsongeschikt beschouwd tijdens de periode dat hij zijn vakantie gepland had? Ja, de eerste schorsingsoorzaak primeert. Uw werknemer zal de dagen waarop hij vakantie dacht te nemen,...

Lees meer

24 May 2017

Vacature: 1 Senior dossierbeheerder

Jouw profiel Professionele bachelor boekhouding/fiscaliteit Nauwkeurig en computervaardig Contactvaardig, dynamisch en flexibel Verantwoordelijkheidszin en zelfstandig kunnen werken Woonachtig in de regio Ons aanbod Aangename werksfeer met veel klantencontact Voltijdse en vaste job met aantrekkelijke verloning Contract van onbepaalde duur Doorgroeimogelijkheden Interesse? Contacteer ons telefonisch op 02/756.03.90 of stuur uw cv naar nele@leysrudi.be.

Lees meer

24 May 2017

Vacature: 2 Junior Dossierbeheerders

Jouw profiel Professionele bachelor boekhouding/fiscaliteit Nauwkeurig en computervaardig Contactvaardig, dynamisch en flexibel Verantwoordelijkheidszin en zelfstandig kunnen werken Woonachtig in de regio Ons aanbod Aangename werksfeer met veel klantencontact Voltijdse en vaste job met aantrekkelijke verloning Contract van onbepaalde duur Doorgroeimogelijkheden Interesse? Contacteer ons telefonisch op 02/756.03.90 of stuur uw cv naar nele@leysrudi.be.

Lees meer

19 May 2017

Fiscale regeling voor snelle elektrische fiets

De elektrische fiets  is de laatste jaren aan een stevige opmars bezig en wordt vaak ingeschakeld voor woon-werkverkeer. Eén op de drie fietsen die vandaag verkocht wordt, is al uitgerust met een elektrische hulpmotor. Momenteel zijn er naast de klassieke elektrische fietsen, die een snelheid tot 25 km per uur...

Lees meer

6 Apr 2017

Word niet-voorafbetalen nu écht gesanctioneerd?

Voorbije jaren? Het verhogingspercentage wordt al jaren berekend op basis van de rentevoet die de Europese Centrale Bank hanteert op 1 januari van het belastbaar tijdperk. Deze rentevoet ligt tegenwoordig zo laag dat de boete bij onvoldoende voorafbetaling nauwelijks 1,125% bedraagt. Als gevolg van het lage percentage vonden weinig zelfstandigen en vennootschappen...

Lees meer

6 Apr 2017

Overdracht huur én handelsfonds…

Waarover gaat het? Overdracht huur én handelszaak. Laat een huurder van een handelspand zijn zaak over (bv. een winkel of een horecazaak), dan draagt hij in principe niet alleen zijn zaak (het zgn. handelsfonds), maar ook de handelshuur over. Nieuwe huurder. Zet de nieuwe uitbater de zaak verder, dan neemt hij dus...

Lees meer

6 Apr 2017

MyMinfin ook handig voor de fiscus?

Wat zit er nu al in MyMinfin? MyMinfin is, zoals u weet, de ‘online toegangspoort’ tot uw persoonlijk fiscaal dossier. U vindt er o.a. uw belastingaangifte en uw aanslagbiljetten in terug en sinds kort kunt u via die weg ook een bezwaar indienen of bv. een afbetalingsplan aanvragen. Uw lenings-...

Lees meer

23 Mar 2017

Vlaamse Belastingdienst versoepelt standpunt gesplitste aankoop vastgoed

Gesplitste aankoop: wat is het? De ‘gesplitste aankoop’ is een ideale planningstechniek voor de aankoop van een onroerend goed dat u zelf wenst te bewonen of waarvan u de inkomsten wenst te behouden, maar dat u later belastingvrij wil doorgeven aan uw kinderen. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik...

Lees meer

20 Feb 2017

Accountantskantoor Leys, uw supporter in business en sport.

Lees meer

16 Dec 2016

Wees voorzichtig: laat uw vennootschap u niet afnemen

Nu is er een oplossing voor deze situatie. Schrijf uw vennootschap in op http://www.wettelijke-publicaties.be/ Op deze site dient u het ondernemingsnummer van uw vennootschap in te vullen en uw e-mailadres. De naam van de vennootschap komt er automatisch op. Nadien ontvangt u een link voor bevestiging, wanneer u dit doet zal...

Lees meer

8 Dec 2016

Aanvullend pensioen

Alle klanten die van een aanvullend pensioen genieten hebben voortaan toegang tot het online pensioenportaal www.mypension.be. Hierop kunnen ze informatie vinden betreffende de pensioentoezegging waarop ze zijn of waren aangesloten. Het gaat over informatie die werd gecommuniceerd door de pensioeninstelling aan SIGeDIS (beheerder van de databank DB2P).   De klant kan onder andere...

Lees meer

8 Dec 2016

Federale regering lanceert erg voordelige formule met oog op hoger pensioen

Vandaag de dag is het mogelijk voor werknemers uit de privésector om tot tien jaar na hun afstuderen hun studiejaren ‘af te kopen’, zodat die meetellen voor hun pensioen. Voor ambtenaren is zelfs gratis. Dit systeem wilt de regering harmoniseren. Vanaf 2020 geldt nog één systeem voor zowel ambtenaren, werknemers...

Lees meer

28 Nov 2016

Valse aanmaningsbrieven voor kosten rijschool

Er wordt gevraagd 135 euro te betalen voor kosten van een rijschool, in bijlage van deze pagina een voorbeeld van deze valse aanmaning. Het gerechtsdeurwaarderskantoor COUNE - LEROY - VAN HAM – HERODE bestaat niet. Gelieve hier dus NIET op te reageren ! De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft al die strafbare feiten aan het...

Lees meer

28 Nov 2016

Een fiscaal eindejaarsgeschenk?

Als algemene regel geldt dat de kosten van een relatiegeschenk zoals o.m. een fles wijn, luxeartikelen en lederwaren voor 50% fiscaal aftrekbaar zijn. U kunt m.a.w. uw beroepsinkomsten of uw belastbare winst ingeval u een vennootschap heeft met 50% van de aankoopkosten van uw geschenken verminderen. In principe wordt de verkrijger...

Lees meer

28 Nov 2016

Binnenkort 30% roerende voorheffing op uw liquidatiereserve?

Het opbouwen van een liquidatiereserve is niet nieuw. Aanvankelijk bestond die ‘vastklikregeling’ enkel voor uw winsten van boekjaar 2011, maar de wetgever heeft dat uitgebreid naar de winsten vanaf 2014 en later werd dat ook nog mogelijk voor de ‘vergeten’ boekjaren 2012 en 2013. Het fiscale voordeel van die regeling...

Lees meer

18 Oct 2016

Bedrijfswagen inruilen voor 450 euro netto

De details zijn nog verre van duidelijk, maar het ziet ernaar uit dat wie zijn bedrijfsauto opgeeft, zal kunnen rekenen op een netto loonsverhoging van 450 euro per maand. Anderzijds zullen de werkgevers een belasting moeten ophoesten van 250 euro per jaar voor elke tankkaart die zij toekennen.   Bron: HR Alert

Lees meer

30 Sep 2016

Flitsmarathon

Wie is aansprakelijk? Traditiegetrouw lopen heel wat chauffeurs tegen de lamp en de verwachtingen voor deze editie zijn niet anders. Onder hen bevinden zich ook vele werknemers met een bedrijfswagen. Dit betekent echter geenszins dat hun werkgever zal moeten opdraaien voor de verkeersboete, vermits overdreven snelheid een strafrechtelijke inbreuk is en de...

Lees meer

13 Sep 2016

Kosten eigen aan de werkgever : RSZ past de bureaukosten aan

De bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de werkgever vallen, zijn uit het loonbegrip uitgesloten. Het gaat hier uitsluitend om kosten die ten laste van de werkgever vallen, die m.a.w. veroorzaakt worden door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. verplaatsingskosten, telefoon,...). De werkgever moet aan...

Lees meer

23 Jul 2016

Statuut van student-ondernemer

Het voorstel is van toepassing op student-ondernemers tussen de 18 en 25 jaar die is ingeschreven voor lessen in een onderwijsinstelling om een diploma te behalen dat erkend wordt door de bevoegde instantie. Het toekomstig statuut voorziet een gunstig stelsel van bijdragen betreffende het sociaal statuut van zelfstandigen. Jongeren die hun...

Lees meer

23 Jul 2016

Is een fiets wel een fiets?

Vraag De elektrische fiets is de laatste jaren sterk in opmars en vaak wordt de elektrische fiets ook ingeschakeld voor woon-werkverkeer. Er zijn twee varianten van de elektrische fiets op de markt. De "gewone" variant rijdt tot 25 km/uur en de speed pedelec kan maximaal 45 km/uur rijden. De huidige Europese...

Lees meer

21 Jun 2016

Verblijfskosten voor beroepsopdrachten in België - bedragen vanaf 1 juli 2016

Op fiscaal vlak De forfaitaire vergoedingen die de werkgever toekent als terugbetaling van verblijfskosten gemaakt door een werknemer tijdens zijn beroepsverplaatsingen in België zijn niet belastbaar als het bedrag ervan wordt bepaald rekening houdend met het aantal werkelijke verplaatsingen en als het bedrag ervan niet hoger ligt dan dat van...

Lees meer

21 Jun 2016

Btw-aftrek publiciteit op een wagen

De btw-administratie herziet haar standpunt met betrekking tot de btw-aftrekregels inzake het aanbrengen van publiciteit op een wagen. Dat standpunt werd meegedeeld in beslissing nr. ET 129.852 van 15 juni 2016 die weldra gepubliceerd wordt op Fisconetplus. De kosten voor het aanbrengen van publiciteit op een wagen worden niet langer beschouwd...

Lees meer

21 Jun 2016

Kilometerforfait daalt op 1 juli opnieuw

Volgens berekeningen van Securex zal het kilometerforfait dat de Staat betaalt aan zijn ambtenaren voor het gebruik van de eigen wagen vanaf 1 juli 0,3377 euro bedragen. Als dit wordt bevestigd, zal dit voor de privésector neerkomen op een tweede jaar van daling van het maximale forfait dat de fiscus...

Lees meer

28 Mar 2016

Afronding op vijf cent: BTW-tolerantie

Stel dat een klant voor één euro iets koopt dat aan 21% BTW onderworpen is en voor 0,98 euro een product dat onder het tarief van 6% valt. Totaal: 1,98 euro. Stel dat de verkoper het eindbedrag afrondt tot 2 euro. Welk BTW-tarief moet hij dan toepassen op de 0,2...

Lees meer

7 Mar 2016

Bescherm u tegen Staatsbladfraude!

Laat u verwittigen! U kunt zich gratis registreren op een website aan de hand van o.m. uw KBO-nummer. Zodra er dan een nieuwe publicatie verschijnt in het Staatsblad over uw vennootschap, krijgt u onmiddellijk bericht. Heeft u zelf niets laten publiceren, dan weet u dus hoe laat het is. U...

Lees meer

16 Jan 2016

Vacatures

Junior Dossierbeheerder Omschrijving Accountants- & Belastingconsulenten Leys Rudi BVBA wenst zich te versterken met een (m/v): Junior Dossierbeheerder. Na een grondige introductie zal je instaan voor de volledige boekhouding en administratie van onze cliënten. Jouw profiel Professionele bachelor boekhouding/fiscaliteit Nauwkeurig en computervaardig Contactvaardig, dynamisch en flexibel Verantwoordelijkheidszin en zelfstandig kunnen werken Woonachtig in de regio Ons aanbod Aangename werksfeer met veel klantencontact Voltijdse...

Lees meer

10 Dec 2015

Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen - wijziging vanaf 1 januari 2016 - overgangsmaatregel

Deze wijziging werd door de Ministerraad van 27 november 2015 goedgekeurd en gaat in op 1 januari 2016. De minister van Financiën voorziet in de volgende overgangsmaatregel: “werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 31 december 2015 kunnen blijven genieten van...

Lees meer

7 Dec 2015

Individuele pensioentoezegging

Er kan ook u iets overkomen. Uw bedrijf zou niet bestaan zonder uw dynamisme en energie, de sleutelelementen om al uw projecten tot een goed einde te brengen. En toch is dat evenwicht heel broos… In welke situatie zouden uw naasten terechtkomen als u er plots niet meer was? Wat als u een...

Lees meer

7 Dec 2015

Vrij aanvullend pensioen voor Zelfstandigen

Wanneer kan u een VAPZ innen?   Normaal komt uw VAPZ op uw 65e op eindvervaldatum. Bent u tot dan actief, dan is dit voor u de meest fiscaal voordelige situatie. Soms kan het zijn dat oude contracten tot uw 60e verjaardag lopen. Kijk dit even na en contacteer ons om dit...

Lees meer

7 Dec 2015

U kijkt met verlangen uit naar uw pensioen?

De fiscus geeft u zelfs een zetje! Met langetermijnsparen en/of  pensioensparen geeft de fiscus u 30% van de gestorte bedragen terug. Bij het langetermijnsparen kan u in 2015 tot 2.260 euro storten, bij het pensioensparen is het 940 euro. Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen zorgt u voor een bijkomend inkomen...

Lees meer

12 Nov 2015

Bedrijfsvoorheffing actualiteit

Vanaf 2016 boete en belastingverhoging voor niet-aangifte en niet-betaling van bedrijfsvoorheffing Elk jaar dienen 5000 schuldenaars van bedrijfsvoorheffing geen aangifte of een foutieve aangifte in en betalen zij de bedrijfsvoorheffing niet of niet volledig. Vanaf januari 2016 zullen wij daarom systematisch een boete en/of belastingverhoging opleggen voor: ontbrekende aangiften onvolledige aangiften gebrek aan betaling Concreet zijn...

Lees meer

9 Sep 2015

Liquidatiereserve: FAQ

1. Vraag Is de aanvullende crisisbijdrage van 3 % van toepassing op de vervroegde aanslag van 10 %? Antwoord: Neen. Aangezien de tekst van artikel 463bis WIB 1992 niet werd gewijzigd is de aanvullende crisisbijdrage niet van toepassing op de aanslag van 10 %. 2. Vraag Moet men om geen roerende voorheffing verschuldigd te zijn...

Lees meer

9 Sep 2015

Controlewijziging en overgedragen verliezen

Strikt genomen, staat de fiscus geen aftrek van de overgedragen verliezen toe wanneer er geen continuïteit van de activiteiten van de onderneming is, er geen (minstens gedeeltelijk) behoud van de tewerkstelling gegarandeerd wordt, of wanneer de vennootschap waar een controlewijziging plaatsvindt zich niet in grote moeilijkheden bevindt. Hieronder worden een...

Lees meer

9 Sep 2015

Managementvennootschap: 10 gulden regels om risico’s te beperken

Wij nemen deze gelegenheid te baat om enkele principes in herinnering te brengen en tips aan te reiken. In de eerste plaats wijzen we erop dat de argumenten die de administratie aanhaalt om de aftrekbaarheid van managementprestaties te betwisten, nu goed gekend zijn: geen bewijs van de prestaties, onvoldoende gedetailleerde...

Lees meer

3 Aug 2015

Hoe ontsnappen aan de belasting op de liquidatiebonus

Toen de regering-Di Rupo aankondigde dat ze de roerende voorheffing op de liquidatie-bonus - het bedrag dat een ondernemer zichzelf kan uitkeren als zijn vennootschap is vereffend - zou optrekken van 10 tot 25 procent stond ondernemend Vlaanderen op zijn kop. Nogal wat ondernemers hadden de winsten van hun vennootschap...

Lees meer

22 Jul 2015

Staatsblad met simpele truc gebruikt voor bedrog

Paula Donckers verslikte zich vrijdag geen klein beetje in haar koffie. Samen met Jos Delcroix, broer van voormalig minister Leo Delcroix, en zoon Philip, zijn ze al jaren bestuurders van Deldo, een bekend Antwerps autobanden­bedrijf. Met hun drieën. ­Althans, dat dachten ze toch. Tot hun verbazing mochten ze afgelopen week...

Lees meer

22 Jul 2015

Nieuwe vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor starters

1. Waarover gaat het? Om het ondernemerschap te promoten en de startende ondernemingen nog meer te stimuleren, dokterde de regering een aantal nieuwe maatregelen uit. Eén ervan is een nieuwe variant van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Naast de reeds bestaande maatregelen voor startende ondernemingen, bv. de doelgroepvermindering voor de...

Lees meer

7 Jul 2015

Nieuwe kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen vanaf 1 juli 2015

Forfaitaire kilometervergoeding van 0,3412 euro per kilometer vanaf 1 juli 2015 De regeling van een forfaitaire kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met eigen vervoer in de privésector is overgenomen van de regeling voor ambtenaren. De overheid voorziet een forfaitair bedrag per kilometer als onkostenvergoeding voor ambtenaren die dienstverplaatsingen maken met privévervoer. Telkens het bedrag voor...

Lees meer

7 Jul 2015

Voorontwerp vereenvoudiging btw-regels goedgekeurd

Deze regels, die tijdens de vorige legislatuur werden ingevoerd, werden fel gecontesteerd door ondernemingen en cijferberoepen wegens de enorme complexiteit ervan. Minister Van Overtveldt voerde daarom eerder al een overgangsmaatregel in, waardoor ondernemers vrijgesteld werden van deze complexe regels. Na een grondige evaluatie is de nieuwe reglementering klaar.  Ze zullen in...

Lees meer

29 Jun 2015

Belastingverminderingen: de niet-geïndexeerde bedragen

Geen indexatie De volgende bedragen worden in de aanslagjaren 2015 tot en met 2018 niet geïndexeerd, maar bevroren op het bedrag dat gold voor aanslagjaar 2014. De bedragen die niet in deze lijst staan (bv. belastingvrije som, forfait beroepskosten, enz.) worden wel gewoon geïndexeerd. de vrijgestelde deel van inkomsten uit spaarboekjes (1.880...

Lees meer

29 Jun 2015

Aangifte personenbelasting 2015: de nieuwigheden

De deadlines De deadlines voor het indienen van de aangifte zijn: wie op papier indient: 30 juni 2015; wie de aangifte via Tax-on-web indient: 15 juli 2015; mandatarissen: 29 oktober 2015. Nieuwe codes, nieuwe nummering Er zijn dit jaar heel wat nieuwe codes bijgekomen in het aangifteformulier. Dat ligt onder andere aan het feit dat de...

Lees meer

9 Mar 2015

Creditering of verbetering van de factuur in 2015

Verbeterend stuk Een verbeterend stuk is dus in feite de algemene benaming voor elk document dat iets wijzigt aan een oorspronkelijke factuur en daar samen een geheel mee uitmaakt, op voorwaarde dat het ook verwijst naar die oorspronkelijke factuur (art. 53, §2 lid 3 W.BTW). De wijziging zelf kan dan in...

Lees meer

9 Mar 2015

Een goed onderverhuren aan uw vennootschap: hoe zit dat?

Onderverhuren, mag dat zomaar? Als u wil onderverhuren, mag u daar dan zomaar mee beginnen? Neen. U moet er eerst uw huurovereenkomst met de verhuurder op naslaan. Als  dat contract bepaalt dat u eventueel mag onderverhuren, kan u pas met uw plannen verdergaan. Vaak zullen huurcontracten bepalen dat u mag onderhuren...

Lees meer

9 Mar 2015

Uw vennootschap financieren via een lening of een kapitaalverhoging?

Eerste mogelijkheid: geld lenen aan uw vennootschap U kan uw vennootschap het geld lenen. U wordt dus schuldeiser van uw eigen vennootschap. Uw vennootschap zal dat geld als schuldenaar vroeg of laat moeten terugbetalen. Als vergoeding krijgt u interesten. Dit zijn voor u roerende inkomsten waarop u wordt belast. De vennootschap...

Lees meer

23 Jan 2015

Bedrijfsauto's: gaat het fiscale boetes regenen?

Bedrijfsleiders opgelet! Boete bij niet- of laattijdige aangifte bedrijfsvoorheffing Naar aanleiding van een aankondiging van strengere fiscale controles, zetten we in 2014 het belang van een tijdige en correcte aangifte bedrijfsvoorheffing in de verf. Voor 2015 kondigt de fiscus aan dat er ook effectief boetes opgelegd zullen worden bij niet-naleving van de bovenvermelde...

Lees meer

23 Jan 2015

Leg uw jaarrekening tijdig neer

Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet u uw jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Als u deze termijnen niet respecteert, kost het u geld. De Balanscentrale int dan onmiddellijk een verhoogd...

Lees meer

16 Dec 2014

Beslissing Btw nr. E.T.125.180/2 dd. 12.12.2014

In haar beslissing nr. E.T.125.180 van 20.11.2014 heeft de administratie ingevolge een advies van de Europese Commissie, dat van aard is om het huidige keuzestelsel voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar ter discussie te stellen, beslist om in de toekomst de gewone btw-regels toe te passen. Dit...

Lees meer

2 Dec 2014

RSZ volgt Fiscus op vlak van terugbetaling kosten voor het gebruik door de werknemer van zijn eigen PC en/of internet

De RSZ meldt in haar tussentijdse instructies van het 3de kwartaal 2014 dat zij aanvaarden dat als een werknemer zijn eigen pc (met randapparatuur en software) en/of internetverbinding (en abonnement) wezenlijk en op regelmatige basis gebruikt voor professionele doeleinden (bv.één dag per week, meerdere keren per week een paar uur,...

Lees meer

27 Nov 2014

Beslissing BTW nr. E.T.125.180 dd. 20.11.2014

De rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden zijn in principe btw-belastingplichtig hoewel de administratie om praktische redenen hun btw-identificatie niet eist, hetgeen hun toelaat hun handelingen niet aan de belasting te onderwerpen.  Zij kunnen evenwel kiezen voor de toepassing van de gewone regels en bijgevolg,...

Lees meer

21 Nov 2014

Website online

Vanaf nu is ook Leys Rudi bvba actief op het internet! Ontdek onze diensten, team en waarden én schrijf je in op onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte over het laatste nieuws over accountancy en fiscaliteit.

Lees meer